Dumitru Constantin Dulcan

Nevoia de evoluție spirituală a omenirii, în acord cu principiile esențiale ale religiei

Prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan

Preocupările lui Liviu Ardeiaș în domeniul religiei sunt bine cunoscute atât prin abordarea teoretică a fenomenului religios, cât  și prin atitudinea sa față de semeni, având numeroase inițiative de binefacere  și de apreciere a meritelor acestora în diverse domenii de activitate.

Lucrarea actuală a lui Liviu Ardeiaș, constituie o expresie mai amplă a abordării fundamentării religiilor în contextul ultimelor achiziții  științifice care îi pot oferi un suport real.

Responsabilitatea pentru modul în care autorul prezintă conceptele teoretice referitoare la religie îi aparțin în totalitate  și exclusiv. Ceea ce doresc să aduc eu în discuție, prin această intervenție, este intenția de a prezenta succint acele date  științifice care pot constitui un fundament explicativ pentru religie la modul general, ca preocupare umană de sorginte metafizică.

În ultimele patru-cinci decenii au fost aduse în atenția oamenilor de  știință o serie de date noi, incluse în sintagma de „Noua  Știință” (David Wilcock), menite să ofere o nouă viziune asupra Universului, concordantă cu ideea de existență a unei origini spirituale a acestuia. În sintagma de „Noua  Știință” sunt incluse „Experiențele morții clinice”, „Psihologia transpersonală”, „ Științele neurocognitive”  și „Principiile fizicii moderne”.

Fizica clasică a condus discursul  științific până la nivelul structurii atomice, văzută ca ultimă verigă a materiei. De aici  și termenul de concepție materialistă asupra lumii. La sfârșitul secolului al XIX-lea se constată, însă, că materia ca substanță nu există, că nu se reduce la atomi, ci se extinde cu mult dincolo, la nivelul câmpului cuantic, unde legile fizicii newtoniene își încetează existența. Se constată astfel că ceea ce numim materie este doar un câmp de energie cuantică, aflată în continuă  mișcare, inaccesibil simțurilor noastre. La acest nivel, ne spune Max Planck, unul dintre marii mentori ai fizicii cuantice, particulele subatomice sunt menținute într-o continuă mișcare din care se nasc formele lumii existente, de către ceea ce el a numit Mintea materiei, Inteligență sau Conștiință. Pentru acest motiv, spațiul cuantic a fost numit Hiperspațiu sau Spațiu Spiritual.

Energia câmpului cuantic, controlată de Conștiința extinsă la nivel cosmic, ar constitui, după cum ne spune Acad. Mihai Drăgănesscu, sursa câmpului nostru mental  și a întregii lumi.

Informațiile lumii existente, aflate în câmpul cuantic, constituie, după cum vedem, informații care preced pe cele genetice. Experiențele morții clinice ne sugerează că suntem entități spirituale non-fizice, care își construiesc un corp fizic pentru a experimenta condiția noastră fizică. Universului fizic îi corespunde un univers spiritual non-fizic, non-gravitațional. Moartea se dovedește a fi doar o transcendere a conștiinței din planul fizic în cel spiritual.

Grație unor studii venite din domeniul  Științelor neurocognitive,  știm acum că la nivelul creierului uman are loc o selectare a gândurilor  și emoțiilor – în funcție de semnificația lor favorabilă sănătății, diferențierea celor pozitive de cele negative, nocive pentru sănătate. Mai mult, prin efectul fizic de unde propagate în spațiu a tuturor gândurilor noastre, influențăm pozitiv sau negativ tot ceea ce ne înconjoară: ființe, univers.

Putem vorbi, în consecință, de existența unui cod etic manifestat în funcționalitatea creierului uman, pe care l-am descris în cartea „În căutarea sensului pierdut, apărută în 2008 la Editura Eikon. Deducem de aici că prin creier  și conștiință, noi avem o poartă deschisă spre Univers  și că legea fundamentală pe care se sprijină Universul este una de ordin etic, spiritual, a binelui, a construcției, o lege negentropică  și nu cea entropică, a distrucției.

În zilele de 7  și 9 Februarie 2014, la Canyon Ranch din Tucson, Arizona, a avut loc o întâlnire  științifică internațională, la nivel înalt, la care au participat numeroși profesori universitari din diverse domenii – neuroștiințe, psihologie, medicină, biologie, fizică modernă etc. La sfârșitul întâlnirii au elaborat un Manifest pentru o  știință post-materialistă, în care se subliniază că este nevoie de o nouă paradigmă, o nouă viziune despre om  și Univers, una a conștiinței spiritualizate, vechea concepție materialistă, bazată pe fizica clasică fiind depășită  și nefuncțională pentru timpurile în care trăim.

În concluzie, datele  științifice actuale confirmă nevoia de evoluție spirituală a omenirii, în acord cu principiile esențiale ale religiei. Este fără îndoială că se are în vedere o religie care promovează viața, sănătatea  și fericirea tuturor oamenilor  și nu ale fanatismului religios care ucide viața.

Prof. univ. dr. DUMITRU CONSTANTIN DULCAN  este unul din cei mai importanţi neurologi din lume. Celebra lucrare Inteligenţa materiei a dovedit cã postulatele lui Max Planck privind comportamentul particulelor subatomice în lumea vie spulberã modelul determinist al unei lumi    ce-L excludea pe Dumnezeu din Creaţia Sa. Ea a demonstrat cã spiritul a creat materia, cã forţa fundamentalã a universului este gândul, iar creierul este un sistem de navigaţie eternã într-un spaţiu nesfârşit.  Autor de brevete de invenţii și de monografii, tratate, lucrări şi cursuri universitare și cărţi de mare valoare ştiinţifică şi eseistică, cu ample deschideri spre filosofia ştiinţei, el este membru al unor prestigioase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

(Vezi: https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Constantin_Dulcan#Activitatea_medical.C4.83; https://www.youtube.com/watch?v=eId6EB59RiAhttps://www.youtube.com/watch?v=VLrLx-Sd 3A4; https://www.youtube.com/watch?v=Ha-2TvfSgNk; https://www.youtube.com/watch?v= afc9I SFFIJ8; https://www.youtube.com/watch?v=ieoMIBnqb2Q;   https://www.youtube.com/ watch?v=-0EarVMTZkY; etc.)

 

DISTRIBUIȚI