Florentin Smarandache

Prezentarea referentului științific Florentin Smarandache

Cu un sfert de milion de vizitatori pe lună din peste 110 ţări, conform statisticilor oficiale, profesorul  universitar  FLORENTIN  SMARANDACHE  deţine cel mai vizitat site profesional la UNM-Gallup  (http://fs.gallup.unm.edu//)  pentru că este un creator polivalent:  autor, co-autor, editor, sau co-editor a 150 de cărţi şi a peste 200 lucrări ştiinţifice publicate în diverse domenii: matematică, computere, fizică, economie, filosofie, literatură, artă.  În matematică  poartă numele său Structuri Algebrice (precum monoid, semigrup, spaţiu vectorial, algebră lineară, etc.), noţiuni în Teoria Numerelor (şirurile, funcţiile, constantele), el este creatorul teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informaţiei (matematică aplicată)  folosită în robotică, medicină, armată, cibernetică.  Logica / Multimea / Probabilitatea neutrosofică sunt generalizări ale logicii fuzzy (în special a logicii fuzzy intuiţionistice), mulţimii fuzzy şi respectiv a probabilitatii imprecisă.  În fizică el a creat noţiunea de „nematerie” (unmatter), a descoperit câteva paradoxuri cuantice Sorites, a folosit logica neutrosofică (o logica multivalentă) ca să extindă spaţiile fizice.  În 1995 a primit Medalia de Aur de la Academia Telesio Galilei pentru introducerea ”logicii neutrosofic”, care este cea mai cuprinzătoare logică la ora actuală (generalizând logica fuzzy), iar în 2010 a fost galonat cu aceiaşi distincţie pentru articole ce sustin că viteza luminii poate fi depăşită (contrar teoriei lui Einstein), teorie denumită in Enciclopedia de Fizică ”Ipoteza Smarandache”.  Florentin Smarandache, este considerat părintele ”paradoxismulu” în literatură, mişcare de avangardă bazată pe utilizarea extensivă în creaţii a antitezelor, oximoronilor, contradicţiilor, paradoxurilor.  Impresionanta sa operă  (cărţi, jurnale, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri) a devenit obiect de colecţie ”strong” în mai multe universităţi americane.  Conferinţele, cursurile şi seminariile sale pe toate cele cinci continentele ale lumii i-au adus un imens prestigiu  şi o popularitate mondială de ”uomo universale” de factura  Leonardo Da Vinci, Newton, Pascal.

Prof. Florentin Smarandache, PhD, Postdoc
University of New Mexico
Mathematics Department

705 Gurley Ave., Gallup, NM 87301, USA

http://fs.gallup.unm.edu/FlorentinSmarandache.htm

DISTRIBUIȚI