Leon Dănăilă

 „Dumnezeu a zis: Să fie lumină!  Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună…”Genesa, 1:3-4

Prin folosirea a 200 de termeni cu semantică ontologică, gnoseologică  și axiologică, Sfânta Scriptură este o veritabilă fenomenologie a luminii.

În rezonanță cu ineranța ei, conceptul luminii păstrează  și în  știință aceeași semantică. În considerarea unor evenimente-reper în istoria universală a  științei  și a globalizării revoluției  științifico-tehnologice produse prin folosirea laserilor, O.N.U. a decretat 2015 drept „Anul Internațional al Luminii”. La începutul mileniului III, fizica, genetica  și neurologia marchează cele mai avansate frontiere ale  științei. Optogenetica permite monitorizarea  și controlul neuronilor în țesuturile vii ale ființelor active – metodă la care abia dacă visam la sfârșitul secolului XX.

Având în vedere că cei mai de seamă savanți, întemeietori de  științe, descoperitori de legi  și inventatori din mileniul II erau teiști sau deiști, iar „cuceririle” tehnologiei amenințau letal viața  și civilizația, André Malraux anticipa că secolul al XXI-lea „va fi religios sau nu va fi deloc”. Explozia bombei atomice produsese o lumină nemaivăzută. Impasul în care au ajuns  științele în explicarea lumii, îndeosebi biologia,  și contestarea tot mai vehementă a rolului religiei în educație, sunt antagonice cu convingerile celor pretinși credincioși (în sondaje) din toate categoriile de vârstă  și socioprofesionale, și au stârnit dezbateri politice, juridice  și în media, intensificând cota de interes pentru problema raporturilor dintre  științe  și teologie.

În fond, este o dispută despre lumină.

În România, unde 87% din populație se declară creștină, se construiește, la IFIN Măgurele, cel mai mare laser în istorie. Aici este planificat a se realiza o premieră absolută în știința universală: un fascicul laser va intersecta un fascicul Gamma la parametri neatinși vreodată, permițându-se studierea unor fenomene electrodinamice de câmpuri intense cu impact asupra fizicii  și asupra  cunoașterii umane în general.

Oamenii au văzut că lumina e bună. În România urmează să public cel mai important tratat de neurochirurgie scris vreodată. Vorbim deja de lumina minții.

Lumina celor 500 aserțiuni ale acestei cărți stimulează frontierele Fizicii cu Metafizica, aducând deopotrivă limpezire și provocare. În capitolul VII: „Fizica cuantică afirmă că lumina este mecanismul prin care există totul. Fiecare atom emite sau absoarbe lumina, și fiecare gând, cuvânt, faptă sau obiect se manifestă prin intermediul aceluiași proces”. Întrucât laserul este „amplificarea luminii prin emisia stimulată a radiației”, nu s-ar putea vorbi de un laser metafizic? Grupate în 7 categorii tematice, aceste aserțiuni depășesc numeric de 9 ori totalitatea postărilor pe internet în materie, inclusiv pe cele ale Academiei Pontificale de  Științe, unde activează 5 laureați ai Premiului Nobel pentru știință. Cele mai multe din ele sunt axiomatice, laconice, necombătute  și de necombătut. Ele sunt de natura evidenței, și oferă surpriza prin diversitatea domeniilor abordate.

Hermeneutica textelor biblice transformă unele asumpții în ecuații ce vizează ființa umană în integralitatea ei. Elaborată cu rigoare științifică (și cu precizie infinitezimală în reperele exprimate matematic) și documentație enciclopedică, fiecare aserțiune constituie un silogism în care premisa  științifică și cea teologică implică însăși viața respondentului, iar când transpar replici de genul „Regele e gol!” (H. C. Andersen) argumentele subliminale și umorul pot fi mai convingătoare decât exigențele subiectului, chiar dacă ele sunt respectate academic.

Oferind în extenso textele biblice al căror înțeles necesită examinare de ansamblu, autorul concepe fiecare teză în paradigma incompletitudinii (lumea nu poate fi explicată fără un reper transcendent ce-i depășește imanența) și induce utilitatea generalizării studiului Sfintei Scripturi la nivel de  școală elementară. Adâncimile psihologiei ilustrate prin compatibilitatea reflexelor înțelepciunii Eclesiastului cu istețimea legilor lui Murphy, impun concluzia că firea omenească nu   s-a schimbat în ultimele trei milenii, sau, cum spunea Mallarmé în limbaj cuantic: „aruncarea zarului nu înlătură hazardul”.

Nevoia de lumină este permanentă.

La curent cu stadiile de maturitate ale teoriilor  științifice  și cunoscând ce este up to date în noile tehnologii, autorul semnalează mari oportunități de cercetare (ex: biomimetismul), orizonturi de interes major pentru omenire (ex: rușinea civilizației), și formulează îndreptățite chemări la responsabilitate individuală  și instituțională (ex: recycling, amprenta ecologică etc).

Pe vremea când s-a scris partea a II-a a Canonului Biblic (din Noul Testament), iudeii  așteptau minuni iar grecii umblau după înțelepciune. Căutând certitudini, omul modern a reușit să exploreze marginile Universului  și intimitatea atomului, și a descoperit că el însuși este intrinsec limitat.

Este nevoie de și mai multă lumină.

Între abisul existenței și măreția suverană a vieții, între antropie  și entropie, limbajul uman  și demersul  științific s-au dovedit relative. Analiza prezentării lui Dumnezeu și în vastitatea spațio-temporală-informațională a Cosmosului (deși El ființează în afara materiei) cât și în detaliile călătoriei noastre, oferă certitudini ce explică apetitul contemporan pentru Cuvântul Său.

Această carte apare ca un răspuns la chemarea divină de a-L cunoaște ca Persoană pe El  și opera Sa din natură, relevând solemnitatea, valoarea, frumusețea  și sensul existenței  și al vieții. Motto-ul muzical haendelian din oratoriul Mesia  și invocarea în postfață a „dorului nemărginiteminescian (… și în roiuri luminoase izvorând din infinit/ sunt atrase în viață de un dor nemărginit) ce dinamizează existența, amplifică strălucita sinteză a ansamblului acestor 500 de repere  științifico-teologice: aici adie eternitatea. Totalitatea lor apare ca o fulminantă povestire a măreției  și tragismului condiției umane. Fără să urmărească un asemenea efect, autorul lasă impresia că în fiecare din acești „pași pe acoperișul Universului”, cititorul este însoțit de Dumnezeu, iar sfârșitul călătoriei este abia începutul ei. Este firesc pentru că: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică  și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.” (Romani 1:20). Iată cum o investigație despre idei a devenit o carte spre  și despre oameni: eu, tu, ceilalți, chemați deopotrivă (prin mesajul din Isaia 60:1: „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine,  și slava Domnului răsare peste tine.”).

Deși lipsit aproape total de lumina ochilor, domnul avocat Ardeiaș Liviu se dovedește din nou un mare prieten al Adevărului, și în ultimii ani a reușit patru performanțe de clasă mondială.

Prima: strălucita prezentare a colecției super-elitelor românești în concertul popoarelor lumii prin Premiul Românesc pentru Excelență (www.premiulromanescpentruexcelenta.ro). A doua: colaborarea cu MB Technology la câștigarea „Marelui Premiu al Salonului de Invenții  și Noi Tehnologii” de la Geneva oferit de „Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale” (WIPO) pentru Roboscan 2M Aeria. A treia: prezentul volum, o veritabilă supralicitare a cărții „Biblia  și  Știința”, cea mai valoroasă sinteză pe repere teologico- științifice realizată de cineva vreodată. Dăscălit de fizicianul Richard Feynman și de filosoful Constantin Noica, autorul a scris-o în paradigma nobelistului Anderson (cel care a elucidat bosonul Higgs): aserțiunile parcurg diferența dintre a fi informat și a  ști, dintre a avea certitudini  și a gândi.

Este izvor de lumină.

Înaintea Lui Dumnezeu  și în societate, viața gândurilor unui om  și amănuntele vieții sale plenare sunt la fel de importante. Cu această credință am efectuat intervenții chirurgicale în 40.000 de creiere. Cu această bucurie recomand studiul tuturor celor 500 de raze de lumină  și felicit pe autorul cuantificării lor în cartea de față.

Pentru că lumina e bună.

★ Apud  site  https://www.activenews.ro/stiri/Cel-mai-bun-neurochirurg-din-Europa-Fiecare-celula-umana-este-sfanta.-Dumnezeu-mi-a-dat-maini-si-suflet-sa-le-folosesc-pentru-binele-oamenilor-119750,   Acad. Prof. Dr LEON DĂNĂILĂ  se numără printre cele 5.000 de personalităţi importante ale lumii, este considerat cel mai bun neurochirurg din Europa şi figurează alături de Einstein printre cele 500 de genii ale secolului 21.  În peste 50 de ani de neurochirurgie, a efectuat aproximativ 40.000 de intervenții chirurgicale pe creier. Eeste membru al 22 de academii şi societăţi ştiinţifice din lume.

Vezi și    https://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_D%C4%83n%C4%83il%C4%83    și   https://www.facebook.com/leondanailaoficial/.  etc.

DISTRIBUIȚI